Úvod Celý kraj Broumov
Broumov Broumov

Broumovský klášter
Město založené břevnovskými benediktiny, kteří v místě vybudovali velký klášter s opatským chrámem. V blízkosti kláštera se nachází historické náměstí s měšťanskými domy a několik významných kostelů.

Broumov založili benediktini z břevnoského kláštera poté, co jim Přemysl Otakar I. v roce 1213 daroval území broumovského výběžku. Mniši nejprve založili klášter v nedaleké Polici, ale již na počátku 14. století vzniklo v Broumově benediktinské probošství a začala výstavba kláštera s opatským chrámem sv. Vojtěcha. V období husitských válek do Broumova uprchl břevnovský opat a význam broumovského kláštera vzrostl. Broumov získával na začátku 15. století městská privilegia a brzy se stal předním producentem sukna v Čechách. V 16. století ve městě převládla protestanská víra, měšťané si postavili luteránský kostel a po pražské defenestraci získali majetek kláštera do svých rukou. Zvrat přinesla pobělohorská rekatolizace, která zbavila město všech práv a obnovila vliv kláštera. Klášter prošel velkolepým stavebním rozvojem, původně gotický kostel sv. Vojtěcha byl přestaven v barokním slohu podle stavebního mistra Martina Allia z Löwenthalu, klášterní budovy byly upraveny podle návrhu Kiliána Ignáce Dintzenhofera a Carla Luraga. Na vnitřní výzdobě se podíleli vynikající čeští umělci, např. Petr Brandl nebo Václav Vavřinec Reiner. Broumov se i přes válečné konflikty postupně rozvíjel až do konce 19. století, další vývoj negativně ovlivnily krize a světové války ve 20. století. V letech 1950-1968 sloužil klášter jako komunistický internační tábor pro kněze a řeholníky, po roce 1990 ho získali zpět benediktini. V současné době probíhá postupná rekonstrukce klášterních objektů a dalších památek.

Návštěvníci města mohou navštítvit Muzeum Broumovska, sídlící v opatském křídle kláštera, s expozicí zaměřenou na kulturní historii kláštera, města a vesnic na bývalém benediktinském klášterním panství - mohou obdivovat vynikající sbírku uměleckých předmětů z gotiky, renesance a baroka, zbraně, předměty umělecké řemeslné výroby a barokní benediktinské rukopisy. Organizovány jsou také prohlídky dalších částí interiérů - klášterního kostela sv. Vojtěcha s překrásnou výzdobou, knihovny s výstavou starých tisků a portréty opatů od Petra Brandla, refektář s výstavou bohatě zdobených mešních rouch a s vzácnou kopií Turinského plátna z roku 1651 (unikát ve střední Evropě), podzemí kláštera s pozůstatky mumifikovaných vambereckých měšťanů a spojovací chodby. Za návštěvu stojí také hřbitovní kostelík Panny Marie, který patří mezi nejstarší dřevěné stavby ve střední Evropě.

Okolí Broumova představuje ráj pěší turistiky. Severovýchodní část lemuje hřeben Javořích hor, jihozápadní část ohraničují Broumovské stěny. Do obou částí vybíhá z Broumava několik značených turistických tras, které lze využít k nádherným jednodenním výletům.

Fotogalerie
- Poloha
Místo: 55001 Broumov
GPS: 50°35'8.384"N, 16°19'54.515"E - Ukázat na mapy.cz
- Možnost návštěvy

Prohlídky kláštera se konají od listopadu do března denně od 10 do 15 hodin, v dubnu, květnu, červnu, září a říjnu od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin od pondělí do soboty, v neděli pak od 10 do 12 a od 14 do 16 hodin. O prázdninách, v červenci a srpnu, se pak prohlídky konají od 9 do 16 hodin, v neděli od 10 do 16 hodin.

Muzeum je otevřeno od května do září denně mimo pondělí od 8 do 12 hod. a od 13 do 17 hod.

- Další informace
Město Broumov
- Doporučená literatura
Související články vydané v ČR