Úvod Celý kraj Hradec Králové Biskupský palác
Biskupský palác Biskupský palác

Zadní část paláce na městských hradbách
Reprezentativní barokní dvoupatrová budova se čtvercovým nádvořím uprostřed sloužící jako biskupská rezidence. V kapli byl roku 1786 vysvěcen na kněze Josef Dobrovský. V budově se nacházejí portréty hradeckých biskupů.

Pro stavbu biskupské rezidence koupil roku 1662 hradecký biskup Matouš Ferdinand Sobek z Bilenberka tři měšťanské domy. Hradecké biskupství bylo založeno o dva roky později, v roce 1664, ale se stavbou rezidence začal až biskup Tobiáš Jan Becker v roce 1709. Přední část budovy byla stavěna v letech 1709-10 podle plánu Marca Antonia Canevalla, zadní část byla dostavěna v letech 1714-16 podle návrhu Giovanniho Santiniho. V roce 1777 bylo průčelí zvýšeno o druhé patro, čímž vznikl moderní biskupský palác, jak ho známe dnes. Prostorná budova umožňovala, aby v ní již trvale sídlili biskupové. Kolem roku 1830 byl interiér paláce empírově upraven. V roce 1897 shořela střecha, která byla následně opravena. Po komunistickém převratu v únoru 1948 směla církev rezidenci využívat velmi omezeně a budova začala chátrat. Roku 1963 byla upravena pro účely Krajské galerie, dnešní Galerie moderního umění. V roce 1990 se z paláce opět stalo sídlo Biskupství královéhradeckého a o rok později byla zahájena generální rekonstrukce, v roce 1994 byla budova slavnostně vysvěcena.

Přední průčelí měří přes 26 metrů a je bohatě zdobeno v duchu pozdního baroka. Nejvýraznější prvek představuje vstupní portál, jehož výzdoba vystupuje až do druhého patra. Portál je kamenný, po stranách zdobený jónskými sloupy. Nad ním je umístěn výrazný tympanon se sochou Panny Marie, o patro výš v dalším tympanonu je vytesán znak stavitele rezidence Tobiáše Jana Beckera. Ve druhém patře je výzdoba ukončena trojúhelníkovým tympanonem s vyobrazeným Duchem Svatým s paprsky. Na mansardové střeše jsou po stranách dva pěkné barokní vikýře. Vnitřní výzdoba značně utrpěla přestavbou budovy pro potřeby galerie v roce 1963, rekonstrukce v roce 1994 se snažila navrátit původní podobu.

Fotogalerie
- Poloha
Místo: Velké náměstí 35, 500 03 Hradec Králové
GPS: 50°12'31.002"N, 15°49'56.4"E - Ukázat na mapy.cz
- Možnost návštěvy

Biskupský palác lze navštívit pouze u příležitosti pořádaných akcí a výstav pro veřejnost.

- Osobnosti spjaté s místem
Marco Antonio Canevalle
Jan Blažej Santini Aichel
- Další informace
Biskupství královéhradecké