Úvod Celý kraj Hradec Králové Grandhotel a Okresní dům
Grandhotel a Okresní dům Grandhotel a Okresní dům

Celkový pohled na Okresní dům
V období první republiky luxusní hotel tvořený starší nárožní budovou s pseudorokokovou fasádou z roku 1897 od architekta Viktora Weinhengsta a bývalým Okresním domem v secesním stylu z roku 1904 spolu s nově postavenou budovou z roku 1911 od architekta Jana Kotěry.

Bývalý Okresní dům Jan Kotěra projektoval z části pro účely okresního výboru (1. patro) a z části jako rozšíření prostor sousedícího staršího Grandhotelu. Stavba byla realizována v letech 1903-1904. Pro Kotěru představovala první velkou zakázku a stala se tak odrazovým můstkem k mnoha dalším projektům v Hradci Králové. V roce 1910 úředníci budovu opustili a celý dům byl začleněn do Grandhotelu. Dvoupatrová budova je typická třemi eliptickými oblouky oken jídelny ohraničenými bosovanými šikmými pilíři, mezi dvojicemi pilířů jsou pevně zasklená okna s vitrážemi. V 1. patře je uprostřed výrazné segmentově vysunuté arkýřové okno salonku, nad ním pod střechou v oblouku zvednutá hlavní římsa s bohatě zdobenou omítkou. V pravé části budovy je průjezd s plastikami od Stanislava Suchardy. Nad průjezdem je ve 2. patře zasklený balkón s kovovým zdobeným zábradlím. Jan Kotěra pečlivě navrhl i samotný interiér hotelu včetně nábytku, osvětlení, barevných oken atd. V jídelně je umístěna půlkruhová luneta s kopií obrazu od Jana Preislera.

Nově postavená část hotelu vznikla v letech 1910-11 v místě zbouraného obytného domu nalevo od staršího Grandhotelu. Fasáda je členěna vertikálně lisénami a horizontálně plochými podokenními římsami. Lisény v 1. patře jsou ukončeny 6 portréty s maskami z pískovce podle návrhů Jana Štursy. Významnou částí budovy je společenský sál zvaný Palmová zahrada v přízemí. Po třech stranách má stupňovitě uspořádány balkóny s kruhovými podporami, vpředu je jeviště s portálem. Naproti je skleněná stěna tvořená barevnými vitrážemi. V sále je umístěna fontána od sochaře Jaroslava Horejce s plastikou nahé sedící ženy s květinami nad hlavou. V roce 1928 přestavěl Josef Fňouk starou nárožní budovu Grandhotelu a sjednotil její fasádu s novostavbou Jana Kotěry včetně portrétních masek. Plastiky muže a ženy tvořící vstupní portál do recepce hotelu vytvořil Emil Kodet.

Po letech chátrání se v roce 2004 podařilo citlivě rekonstruovat Okresní dům, kde je v provozu stejnojmenný hotel a restaurace. V letech 2006 až 2009 proběhla zdařilá rekonstrukce nárožní části budovy, kde byl otevřen druhý hotel s názvem Grand. Oba hotely jsou dnes provozovány nezávisle, různými provozovateli.

- Poloha
Místo: nároží ulic Československé armády a Palackého, 500 02 Hradec Králové
GPS: 50°12'37.995"N, 15°49'47.364"E - Ukázat na mapy.cz
- Možnost návštěvy

Grandhotel i Okresní dům jsou přístupné hotelovým hostům a zákazníkům restaurace.

- Osobnosti spjaté s místem
Jan Kotěra
- Další informace
Hotel Okresní dům
Hotel Grand - ubytování Hradec Králové