Úvod Celý kraj Hradec Králové Gymnázium Josefa Kajetána Tyla
Gymnázium Josefa Kajetána Tyla Gymnázium Josefa Kajetána Tyla

Čelní pohled na gymnázium
Cihlová budova ve tvaru otevřené knihy se širokým schodištěm jako součást celku školské čtvrti na Tylově nábřeží (mateřská školka, základní škola a gymnázium) od architekta Josefa Gočára z let 1925-27.

Projektu nové budovy gymnázia se v roce 1923 ujal významný český architekt Josef Gočár a v letech 1924-26 vyprojektoval architektonický klenot Hradce Králové na labském nábřeží. Vlastní stavba probíhala v letech 1925-27. Na projekt gymnázia Gočár navazoval návrhem celé školské čtvrti, kde vedle gymnázia umístil také mateřskou školku (dnes školní jídelna) a obecnou a měšťanskou školu s prostorným hřištěm. Budova gymnázia je charakteristická svým vysokým třípatrovým průčelím s hlavním vchodem spolu se širokým trojbokým schodištěm. Monumentální vstup je ještě umocněn bronzovou sochou Vítěze od Jana Štursy umístěné na 6 m vysokém betonovém sloupu. Fasády budovy jsou provedeny kombinací režného zdiva s cementovou omítkou, což vytváří působivý kontrast a vyváženost. Vedle budovy směrem na nábřeží je umístěn kamenný státní znak od Otty Gutfreunda. Součástí areálu gymnázia je i krásná bývalá vila ředitele, také provedena z režného zdiva.

Na gymnáziu studovala nebo učila řada významných osobností vědeckého a kulturního života Čech a Moravy: Mistr Jan Kampanus Vodňanský, Cyprian Karásek Lvovický ze Lvovic, František Martin Pelcl, Josef Kajetán Tyl, Václav Kliment Klicpera, František Škroup, Karel Jaromír Erben, Alois Jirásek, Karel Čapek a mnoho dalších.

V roce 1636 přišli do Hradce Králové jezuité a v témže roce založili gymnázium jako součást budované jezuitské koleje. Studium bylo umožněno chudým i bohatým studentům, chudým se poskytovalo ubytování a stravování zdarma. Vyučovány byly klasické předměty, k tomu i tělesná výchova, francouzština, dramatická výchova a rétorika. S gymnáziem jsou tak spojena první veřejná divadelní představení ve městě. Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 bylo gymnázium zestátněno a nadále zůstalo v prostorách koleje, kterou však z větší části využívala armáda. Budova chátrala a prostory pro studium přestaly vyhovovat. V roce 1914 se gymnázium přestěhovalo do části budovy Borromea. Teprve výstavbou nové budovy na labském nábřeží se gymnáziu dostalo důstojných a vyhovujících prostor. V roce 1927 již vyučování probíhalo v dnešní budově.

Fotogalerie
- Poloha
Místo: Tylovo nábřeží 682, 500 02 Hradec Králové
GPS: 50°12'31.049"N, 15°49'31.704"E - Ukázat na mapy.cz
- Možnost návštěvy

Prohlídka je možná pouze po dohodě s ředitelstvím gymnázia.

- Osobnosti spjaté s místem
Josef Gočár
- Další informace
Gymnázium Josefa Kajetána Tyla v Hradci Králové
- Doporučená literatura
Související články vydané v ČR