Úvod Celý kraj Hradec Králové Hydroelektrárna Hučák na Labi
Hydroelektrárna Hučák na Labi Hydroelektrárna Hučák na Labi

Elektrárna s mostem na Labi
Soubor secesních budov labské hydroelektrárny s mostem přes Labe, věží a jezem od Františka Sandera z let 1909-12. Projekt elektrárny pochází od Karla Nováka. Komplex je chráněn jako národní technická památka.

V roce 1908 byla provedena regulace Labe proti povodním s tím, že byl v místě dnešní elektrárny vybudován nový jez a bylo rozhodnuto o vybudování vodní elektrárny. Stavební návrh budovy elektrárny a jezu je prací architekta Františka Sandera, který k výstavbě použil kombinaci mramoru, pískovce a červených pálených cihel. Jedná se o velice zajímavou stavbu, která je dominantou nábřeží Labe. Půdorysně má stavba tvar písmene L. Příčné kratší křídlo s dominantní věží přiléhá k jezu. Štít věže s mansardovou střechou má pod hodinovým ciferníkem plastický znak Hradce Králové provedený v omítce.

Jez se skládá ze dvou polí 18 metrů širokých, ve kterých je umístěna žulová koruna. K této koruně přiléhají duté ocelové segmenty, které tvoří pohyblivou část jezu. Jsou zavěšeny na řetězech a ovládány pomocí hydromotoru. Pilíře jezu jsou 3 m široké a 19 m dlouhé. Na návodní straně pilířů jsou umístěny strojovny pohyblivých mechanizmů. Do pravobřežního pilíře je vestavěna klenutá rybí propust komůrkového typu, která ústí do vývaru pod jezem. Vozovka na mostě je 5 m široká a mimo obsluhy jezu ji využívá také veřejnost k přechodu přes řeku.

Elektrárenský most nad jezem spojuje krásné labské nábřeží, kde stojí gymnázium, s Jiráskovými sady na soutoku Labe a Orlice. Malebné prostředí je proto oblíbeným místem nedělních procházek.

Projekt nové vodní elektrárny zpracoval ing. Karel Novák. Elektrárna byla původně vybavena třemi trojčitými Francisovými vertikálními turbínami o projektovaném výkonu 206 kW, každá se třemi generátory s výkonem 310 kVA na napětí 5 kV. Každá turbína byla projektována na normální spád 3,6 m a průtok 10 kubických metrů za sekundu. Technologická část elektrárny byla vybudována firmou Československá Kolben - Daněk v Praze. V letech 1911-12 byla uvedena do provozu.  Jako rezerva pro případ nedostatku vody byly v roce 1915 přidána parní turbína.  Při dlouhodobém sledování provozu turbín bylo zjištěno, že z projektovaných 206 kW výkonu je možné využít pouhých 162 kW, a proto bylo rozhodnuto o jejich rekonstrukci, která byla ukončena v roce 1925. Při rekonstrukci byly stávající trojčité turbíny zaměněny za turbíny jednoduché, rychloběžné, s jedním kolem oběžným na společné hřídeli s generátorem. Novou rekonstrukcí Francisovy turbíny bylo dosaženo výkonu 258 kW. Již při výstavbě vodní elektrárny bylo evidentní, že vybudovaný výkon nebude postačovat, a tak bylo započato s výstavbou další parní rezervy. Jednalo se o parní turbínu s turbogenerátorem o výkonu 1100 kVA s přetížitelností na 1350 kVA.

Fotogalerie
- Poloha
Místo: Křižíkova 788, 500 03 Hradec Králové
GPS: 50°12'25.375"N, 15°49'32.691"E - Ukázat na mapy.cz
- Možnost návštěvy

V objektu elektrárny je pro návštěvníky otevřena interaktivní expozice ČEZ "Obnovitelné zdroje", a to každý den od 9 do 16 hodin.

Exkurze do technické části elektrárny se koná v sobotu a v neděli ve 14 hodin.

- Osobnosti spjaté s místem
František Sander
- Další informace
Informační centrum Obnovitelné zdroje
Malá vodní elektrárna Hučák
- Doporučená literatura
Související články vydané v ČR