Úvod Celý kraj Hradec Králové Kaple svatého Klimenta
Kaple svatého Klimenta Kaple svatého Klimenta

Pohled z Velkého náměstí
Původně nejstarší kostel v Hradci Králové asi z 11. století. Dnešní podoba vychází z barokní přestavby Giovanniho Santiniho z let 1714-17. Kaple je částečně vezděna do Bílé věže.

Pravděpodobně v 11. století byla kaple vystavěna jako farní kostel v románském stylu. Pro malou osadu, kterou Hradec Králové v té době byl, kostel sv. Klimenta dostačoval až do začátku 14. století, kdy začala stavba nového farního kostela - katedrály sv. Ducha. V roce 1339 kostel sv. Klimenta při požáru města vyhořel, následně byl vystavěn z cihel a začal se nazývat kaplí. Z této přestavby se nám dodnes zachovala jen nepatrná část se zazděným gotickým cihlovým ostěním portálu a cihlovým opěrným pilířem. Od roku 1509 byla k cihlové stavbě postupně přistavována Bílá věž. Katedrálu sv. Ducha tehdy využívala hlavně německá část obyvatelstva, kapli sv. Klimenta pak Češi, a tak se kaple na počátku 16. století nazývala Českou kaplí. V husitských dobách sloužila jako zbrojnice a později jako sklad soli a obilí, na začátku 17. století se proto také označovala jako kaple solní. V roce 1681 byla částečně opravena a byly v ní obnoveny bohoslužby. Gotická kaple byla pak zbořena a v letech 1714-17 nahrazena barokní stavbou na náklady biskupa Jana Adama Vratislava z Mitrovic podle návrhu Giovanniho Santiniho. Po letech chátrání proběhla v letech 1995-99 celková rekonstrukce.

Kaple má obdélníkový půdorys s rozměry 17 x 13 metrů s kulatými rohy. Stavba je uzavřena osmibokou kopulí s lucernou, na jejíž báni je pozlacená papežská tiara s klíči. Vnitřek kaple má eliptický tvar, nad vstupním prostorem je kruchta. Po obvodu je rozmístěno osm párů sdružených jónských pilastrů, které nesou kladí. Na hlavním oltáři je zavěšen obraz sv. Klimenta, na pravém bočním oltáři je posazena prosklená vyřezávaná rakev s uloženými ostatky mučedníka sv. Klimenta, které kapli věnoval roku 1737 papež Kliment XII.

Fotogalerie
- Poloha
Místo: Franušova 1, 500 03 Hradec Králové
GPS: 50°12'32.821"N, 15°49'50.982"E - Ukázat na mapy.cz
- Možnost návštěvy

Od pondělí do soboty otevřeno k soukromé adoraci od 10:00-11:00 a 14:30-15:30. Každý 1. pátek v měsíci otevřeno od 12:00-18:00 k soukromé adoraci před nejsvětější svátostí.

- Osobnosti spjaté s místem
Jan Blažej Santini Aichel
- Doporučená literatura
Související články vydané v ČR