Úvod Celý kraj Hradec Králové Klicperovo divadlo
Klicperovo divadlo Klicperovo divadlo

Hlavní budova divadla
Novorenesanční budova s klasicistními prvky od architekta Viktora Weinhengsta zbudovaná v letech 1884-85. Společně s ostatními přilehlými budovami sloužící divadlu vytváří krásný divadelní areál.

Koncem 70. let 19. století vyvrcholily rostoucí technické problémy s využíváním sálu U zlatého orla, kde hradecký divadelní soubor do té doby působil, a začaly se objevovat snahy o vybudování nového městského divadla. V roce 1877 předložil Václav František Červený návrh na založení fondu na stavbu divadla. Koncem února 1882 bylo přijato usnesení městského zastupitelstva, že na náklady obce bude mezi budovou reálné školy a Vodičkovými kasárnami vybudováno městské divadlo. V následujících letech došlo ke změně záměru a v letech 1884-85 bylo vedle vojenské nemocnice vystavěno současné sídlo divadla podle návrhu architekta Viktora Weinhengsta v pseudorománském stylu. V divadle bylo k dispozici 12 loží a 263 sedadel. Nástěnné malby zhotovil malíř Ludvík Nejedlý z Nového Bydžova. Dne 24. března 1885 bylo Klicperovo divadlo slavnostně otevřeno představením Jednoty divadelních ochotníků Klicperovou Eliškou Přemyslovnou. Záhy po otevření divadla na jaře roku 1885 se vlivem špatné statiky zřítil zadní trakt budovy. Po nutné rekonstrukci divadlo opět zahájilo svoji činnost koncem roku 1887. Prvním představením, při kterém bylo použito umělé osvětlení žárovkami, byla inscenace Jiráskovy Lucerny v roce 1906. V dalším období proběhlo na objektu divadla mnoho rozporuplných stavebních úprav, poslední kompletní rekonstrukce skončila v roce 1997, kdy vedle divadla vzniklo i zdařilé divadelní náměstí s letní scénou a plastikou od Olbrama Zoubka. Budova není architektonicky příliš cenná, je však dějištěm mnoha významných kulturních akcí, z nichž nejvýznamnější jsou festivaly Divadlo evropských regionů a Open Air Program pořádané vždy v červnu.

Kromě hlavní scény v prostorách divadla působí Galerie u Klicperů a Divadelní klub. K areálu divadla také patří sousední budovy, kde je provozován Klub restaurant Satchmo, a odloučené studio Beseda s hradebními terasami.

Z historie hradecké divadelní činnosti

Počátky divadla v Hradci Králové jsou spjaty s působením zdejší jezuitské koleje. Obvykle na konci školního roku jezuité v rámci rétoriky nastudovali veřejná divadelní vystoupení. Nejstarším známým představením v Hradci Králové je alegorická vánoční hra o narození Páně, kterou sehrála jezuitská mládež v neděli po Třech králích roku 1637 v kostele sv. Antonína na Slezském předměstí. Ten byl roku 1645 zničen a další hry jezuité uváděli ve farním kostele (později v katedrálním chrámu), v chrámu Panny Marie a někdy i v kapli sv. Josefa. Největšího rozmachu dosáhlo jezuitské divadlo v Hradci Králové ve třicátých letech 18. století, po jehož polovině postupně úroveň upadá. Ještě před zrušením řádu divadelní činnost královéhradeckých jezuitů rokem 1770 končí.

Výstavbou vojenské pevnosti v letech 1766-89 přišlo do města mnoho vojenských důstojníků, kteří spolu s měšťany od roku 1790 uváděli první německy hraná představení. Koncem roku 1791 proběhlo také česky hrané představení a roku 1798 je pak známo první vystoupení kočovné společnosti. Pro potřeby rozvíjejícího se divadla byl na podzim roku 1796 adaptován hostinec U zlatého orla v domě čp. 126 na Malém náměstí. Tento sál se pak na dlouhá desetiletí stal centrem divadla, v první třetině 19. století téměř výlučně německého.

Zcela novým impulsem pro královéhradecké divadlo se stal příchod profesora Václava Klimenta Klicpery do města v červnu roku 1819. Na přelomu desátých a dvacátých let se kolem něho soustředila nebývalá koncentrace výrazných osobností. Od roku 1806 zde působil tiskař a nakladatel Jan Hostivít Pospíšil, v letech 1817 až 1825 vyučoval na teologickém ústavu Josef Liboslav Ziegler, 9. května 1819 před uvedením hry Jana Nepomuka Štěpánka Jak to as vypadne vystoupil František Škroup, roku 1820 přišel do Hradce Králové z Jičína profesor Josef Chmela, o několik let později zde dokončoval svá studia Josef Kajetán Tyl. Hradecké divadlo se pod Klicperovým vedením v této době postupně zformovalo v divadelní ochotnický spolek a od roku 1825 začínají vycházet u J. H. Pospíšila Almanachy dramatických her V. K. Klicpery. Klicpera v Hradci uvedl radu svých her jako premiéru: Rohovín čtverrohý, Veselohra na mostě, Divotvorný klobouk, Každý něco pro vlast, Lhář a jeho rod, Loupež, Loketský zvon, Opatovický poklad, Dobré Jitro, Ptáčník atd. I po odchodu Klicpery z Hradce se divadlo nadále rychle rozvíjelo, činnost domácích ochotníků doplňovala četná vystoupení kočovných společností.

Fotogalerie
- Poloha
Místo: Dlouhá 99, 500 01 Hradec Králové
GPS: 50°12'39.105"N, 15°50'1.939"E - Ukázat na mapy.cz
- Možnost návštěvy

Přístupné podle programu divadla a provozu Divadalního klubu a restaurace Satchmo.

- Další informace
Klicperovo divadlo
- Doporučená literatura
Související články vydané v ČR