Úvod Celý kraj Hradec Králové Masarykovo náměstí
Masarykovo náměstí Masarykovo náměstí

Budova bývalé Agrobanky v čele náměstí
Urbanistický projekt od Josefa Gočára řešený v trojúhelníkovém půdorysu s konkávně prohnutou kulisou trojposchoďových domů s prstencově se rozbíhajícími ulicemi. Náměstí je nejvýraznějším prvkem hradecké pěší zóny.

Na náměstí stojí řada architektonicky významných domů, které byly projektovány podle urbanistického plánu Josefa Gočára. Čelní stranu náměstí tvoří budova bývalé Anglobanky s kubistickým dekorem z let 1922-23. Na její stavbě se podílel také Josef Gočár úpravou průčelí a zařízením bankovní haly. Budova je vydutá v širokém oblouku a vytváří působivé pozadí pomníku se sochou T.G. Masaryka od Otty Gutfreunda z roku 1923. Pomník je od budovy bývalé Anglobanky opticky oddělen nízkou zídkou a stromořadím, které kopírují konkávní tvar budovy. Prostor před pomníkem je oživen květinovými záhony, které zvýrazňují symetrické dělení náměstí podle střední osy. Další členění plochy náměstí vzniklo napojením na moderní pěší zónu z let 1996-2002, která začíná na Baťkově náměstí, prochází ulicí Čelakovského a přes Masarykovo náměstí přechází do Švehlovy ulice. V ose vybíhající z Čelakovského ulice byla v roce 2001 umístěna chromniklová kašna od Michala Gabriela a Olega Hamana.

Fotogalerie
- Poloha
Místo: Masarykovo náměstí, 500 02 Hradec Králové
GPS: 50°12'43.176"N, 15°49'29.164"E - Ukázat na mapy.cz
- Možnost návštěvy

Na celé pěší zóně lze navštívit množství restaurací a kaváren. V létě je venku otevřeno několik příjemných zahrádek.

- Osobnosti spjaté s místem
Josef Gočár