Úvod Celý kraj Hradec Králové Muzeum východních Čech
Muzeum východních Čech Muzeum východních Čech

Muzeum východních Čech
Krásná muzejní budova postavená na labském nábřeží v letech 1909-12 podle návrhu významného architekta Jana Kotěry představuje vrcholné dílo české secesní architektury.

Rozlehlá secesní budova byla vystavěná na asymetrickém půdorysu latinského kříže s redukovaným vstupním křídlem. Střední části objektu završené prosklenou kopulí dominuje vstupní portál, po jehož stranách jsou umístěny dvě keramické pětimetrové figury sedících žen od Stanislava Suchardy alegoricky znázorňující Historii a Průmysl. Okenní vitráže ve vestibulech a na schodištích jsou zhotoveny podle návrhů Františka Kysely. Pod kopulí druhého patra jsou čtyři mozaiky podle návrhů Jana Preislera z roku 1911 provedené v letech 1931 a 1941. Fontánu před budovou, světelný stojan na schodišti a vnitřní vybavení navrhl autor projektu architekt Jan Kotěra. Muzejní budova byla v roce 1995 vyhlášena národní kulturní památkou, v letech 1999-2002 proběhla celková rekonstrukce budovy.

V suterénu budovy byly vystavěny dílny, provozní místnosti, byt domovníka a lapidárium, ve kterém byly vystavena sbírka zvonů a náhrobků. V přízemí byla umístěna knihovna s velkou čítárnou, reprezentativní ředitelna, vstupní hala se schodištěm, šatna a velká přednášková aula s 200 sedadly, galerií a místností pro přednášejícího. První patro sloužilo zčásti sbírkám uměleckého průmyslu, druhou část vyplňoval velký výstavní sál prostupující do druhého patra. Druhé patro obsahovalo prehistorické a historické sbírky. Do třetího patra byl umístěn fotografický ateliér s horním osvětlením a odborné laboratoře. Na obou plochých střechách byly naprojektovány prostorné terasy.

Dnes jsou ve výstavních prostorách muzea postupně představovány historické, archeologické, uměleckoprůmyslové i přírodovědecké sbírky formou stálé expozice nebo dočasných výstav. Mezi trvale vystavené předměty patří např. rekonstrukce nálezu mamutí kostry v cihelně ve Svobodných Dvorech v r. 1899 či dva zdařilé modely Hradce Králové: první model zachycující královéhradeckou vojenskou pevnost v roce 1865 od Františka Žaloudka a druhý model Hradce Králové v měřítku 1:500, který zachycuje stav města v roce 2000.

V roce 1993 se stal součástí Muzea východních Čech Památník bitvy 1866 na Chlumu.

- Poloha
Místo: Eliščino nábřeží 465, 500 02 Hradec Králové
GPS: 50°12'41.967"N, 15°49'44.38"E - Ukázat na mapy.cz
- Možnost návštěvy
Muzeum východních Čech je do listopadu roku 2019 zavřeno z důvodu rekonstrukce.
- Osobnosti spjaté s místem
Jan Kotěra
- Další informace
Muzeum východních Čech v Hradci Králové