Úvod Celý kraj Hradec Králové Nové Adalbertinum
Nové Adalbertinum Nové Adalbertinum

Čelní strana Nového Adalbertina
Barokní dvoupatrová budova se dvěma nádvořími, bývalá jezuitská kolej vybudovaná podle projektu Ignáce Bayera na místě 11 zbořených domů. Po zrušení jezuitského řádu přešla budova do užívání armády. Po letech chátrání objekt opět připadl církvi, která ho zcela zrekonstruovala. Dnes budova slouží k pastorizačním a kulturním účelům, nabízí ubytovací a stravovací služby.

Začátek historie jezuitské koleje je spjat se jménem Fridricha z Oppersdorfu, který v roce 1627 odkázal jeden dům v Hradci Králové jezuitskému řádu. Součástí odkazu bylo také panství Žampach, které jezuité prodali a získané prostředky určili na výstavbu koleje v Hradci Králové. Teprve v roce 1636 však získali souhlas města i císaře k jejímu založení. Tak mohl řád jezuitů začít v Hradci Králové působit. Jezuité postupně zakoupili v řadě 11 domů. Jako první zřídili gymnázium, o rok později, v roce 1637, kapli sv. Ignáce z Loyoly. Rozvoj koleje byl zbrzděn třicetiletou válkou, kdy Švédové domy vyloupili a zpustošili. V roce 1644 byl položen základní kámen, stavba budovy koleje podle návrhu Pavla Ignáce Bayera však začala až v roce 1671. Mezi tím jezuité vystavěli kostel Nanebevzetí Panny Marie, který ke koleji přiléhá. Po počátečním rychlém rozvoji stavby koleje se dostali jezuité do finančních těžkostí, až konečně roku 1710 kolej dokončili. Současně vystavěli jezuité vedle koleje také kněžský jezuitský seminář. V roce 1762 kolej vyhořela při vpádu pruských kozáků do města. Spolu se zrušením jezuitského řádu v roce 1773 byla zrušena i kolej a gymnázium bylo zestátněno. Z objektu se poté stala kasárna a došlo k výrazným přestavbám. Armáda a další organizace sídlily v budově až do roku 1992, kdy kolej získala nazpět církev, která ji kompletně opravila. Při návštěvě papeže Jana Pavla II. v roce 1997 byla kolej posvěcena a získala název Nové Adalbertinum. V roce 2003 byla na druhém nádvoří umístěna bronzová socha papeže Jana Pavla II. od Josefa Adamce jako památka na papežovu návštěvu města.

Dnes je interiér Nového Adalbertina využíván k církevním účelům (sídlí zde např. Biskupská knihovna a Pastorizační centrum) a ke kulturním akcím. Část budovy také využívá Univerzita Hradec Králové. V areálu také nabízejí své služby hotel a dvě restaurace.

Fotogalerie
- Poloha
Místo: Velké náměstí 32, 500 03 Hradec Králové
GPS: 50°12'32.495"N, 15°50'0.361"E - Ukázat na mapy.cz
- Možnost návštěvy

Části interiéru je možno vidět při návštěvě restaurace a penzionu nebo při různých kulturních akcích. Nádvoří jsou volně přístupná.

- Další informace
Hotel, kongresové centrum a restaurace Nové Adalbertinum
- Doporučená literatura
Související články vydané v ČR