Úvod Celý kraj Hradec Králové Sbor kněze Ambrože
Sbor kněze Ambrože Sbor kněze Ambrože

Budova kostela s věží
Vynikající urbanistická kompozice ve tvaru trojúhelníkového bloku ve vidlici dvou ulic. Dílo Josefa Gočára z let 1926-30 nazvané po jenom z hlavních vůdců husitské revoluce.

Josef Gočár vytvořil projekt Sboru kněze Ambrože jako součást dílčí regulace školské čtvrti na Tylově nábřeží a Ulrichova náměstí a to v trojúhelníkovém bloku mezi ulicemi Nerudovou a V Lipkách. Realizaci stavby provedl Josef Vyleťal podle Gočárových plánů v letech 1926-29, úprava kolumbária a nádvoří byla dokončena v roce 1930. V 80. letech 20. století bylo rekonstruováno kolumbárium a atrium. V letech 1994-2001 proběhla celková rekonstrukce kostela.

Areál stojí na půdorysu trojúhelníka, v jehož vrcholu stojí kostel s věží, jeho strany tvoří stěny kolumbária a základnu obytné a správní budovy. Uprostřed těchto budov je hlavní vchod nabízející osový pohled na atrium a kostelní věž, která tvoří nejvýraznější dominantu objektu. Kostel i kolumbáruim jsou betonové stavby, obytné budovy jsou potom z režného zdiva s betonovou konstrukcí. Třináct plastik od akademického sochaře Františka Bílka z roku 1908 představuje jeho meditaci ke křížové cestě. Třímanuálové varhany s 32 rejstříky podle návrhu Jana Bedřicha Krajse byly instalovány v roce 1952 a jsou jedněmi z mála zachovaných nástrojů této konstrukce.

V budově sboru je umístěn pohyblivý keramický betlém Františka Juračky.

Fotogalerie
- Poloha
Místo: Ambrožova 728, 500 02 Hradec Králové
GPS: 50°12'32.929"N, 15°49'22.176"E - Ukázat na mapy.cz
- Možnost návštěvy

Nádvoří kostela a kolumbárium je možné volně navštítvit, interiér kostela je vidět průhledem ve dveřích nebo je k návštěvě možno využít času bohuslužeb každou neděli v 8:00 a 18:30. Pohyblivý betlém je možné vidět ve všední dny od 10 do 16 hod. na farním úřadě.

- Osobnosti spjaté s místem
Josef Gočár
- Další informace
Církev československá husitská v Hradci Králové
Galerie AMB
- Doporučená literatura
Související články vydané v ČR