Úvod Celý kraj Hradec Králové Střední průmyslová škola
Střední průmyslová škola Střední průmyslová škola

Hlavní budova školy
Původní komplex koželužské školy zbudovaný v letech 1923-24 podle projektu architekta Josefa Gočára. V 70. a 80. letech byl rozšířen o několik přístaveb.

V roce 1923 vyhrál Josef Gočár architektonickou soutěž na stavbu Státní odborné koželužské školy. Gočár vytvořil komplex tří volně rozvržených budov (hlavní budova školy, pavilon dílen a vila pro ředitele), který byl svým řešením ojedinělý v celé republice. V roce 1949 byla Státní odborná koželužská škola přemístěna do Zlína, centra kožedělného průmyslu, a objekty školy převedeny na průmyslovou školu strojnickou. Od 70. let 20. století však přestaly budovy kapacitně a účelově stačit, a tak byly postupně prováděny přístavby nového vstupního objektu, tělocvičny, šaten, laboratoří a nových dílen podle projektu architekta Karla Schmieda.

Hlavní budova školy, která tvoří výraznou dominantu na rohu Hradecké ulice a orlického nábřeží, je dvoupatrová stavba s rovnými střechami. Je provedena z režného zdiva, místy kontrastujícího s cementovými omítkami říms a překladů. Původní hlavní vchod je tvořen předloženým schodištěm s postranními zídkami, za kterými stojí sochy od Josefa Škody, představující koželuha a jircháře. Nárožní část budovy tvoří vertikální hmota schodiště zakončené věžovou nástavbou. Budova je spojovací chodbou navázána na jednopatrový dílenský pavilon. Vila ředitele stála původně samostatně, její fasády jsou provedeny z režného zdiva výrazně horizontálně členěné průběžnými nadokenními překlady a podokenními římsami.

Fotogalerie
- Poloha
Místo: Hradecká 647/1a, 500 03 Hradec Králové
GPS: 50°12'18.99"N, 15°49'56.292"E - Ukázat na mapy.cz
- Možnost návštěvy

Prohlídka je možná pouze po dohodě s ředitelstvím školy.

- Osobnosti spjaté s místem
Josef Gočár
Josef Škoda
- Další informace
Střední průmyslová škola Hradec Králové