Úvod Celý kraj Hradec Králové Univerzitní kampus
Univerzitní kampus Univerzitní kampus

Objekt společné výuky
Moderní kampus Univerzity Hradec Králové umístěný na širokém prostranství nedaleko soutoku Labe a Orlice je příkladem moderní hradecké architektury.

Projekt nového univerzitního areálu architektů Ivana Bergmanna a Ladislava Pastrneka zvítězil v soutěži v roce 1994. Architektonické ztvárnění celého univerzitního kampusu je inspirováno architekturou Gočárových školních budov z doby první republiky, které jsou fenoménem hradecké architektury. Univerzitní budovy jsou podle návrhu umístěny na dvou vzájemně pravoúhlých osách, v jejichž průsečíku vznikne po dokončení uzavřené univerzitní náměstí jako symetrický střed celého areálu. Záměrem projektu je podobná konstrukce i vzhled všech budov. Jako základní prvek používá hmotu kubusu z režného cihelného zdiva kombinovaného plochami skleněných nebo betonových stěn. Dokončený areál by měl být tvořen Objektem společné výuky (postaveným v letech 1995-97), Fakultou informatiky a managementu (postavenou v letech 2006-8), pavilonem humanitních věd, pavilonem přírodních věd, informačním centrem s knihovnou, rektorátem a sportovním areálem.

Stavba Objektu společné výuky je osově symetrická. Hlavní vchod s terasou na umístěn na střeše rizalitu, který vystupuje po celé šířce přízemí z východní strany budovy. Interiér je tvořen velikou halou prostupující všechna podlaží. V něm je vedeno centrální schodiště, které ústí na jednotlivé ochozy a chodby. V Objektu společné výuky se kromě běžných učeben nacházejí velké přednáškové auly a moderní univerzitní knihovna.

Objekt Fakulty informatiky a managementu je podobného vzhledu jako je Objekt společné výuky s tím rozdílem, že tato čtyřpodlažní budova nemá uprostřed prostorné centrální schodiště, nýbrž decentní atrium zajišťující osvětlení vnitřní části budovy. V prostoru atria se na čtyřech sloupech zdvihá plošinová lávka se skleněnou podlahou. Jednotlivá podlaží jsou propojena čtyřmi samostatnými schodišti, každé patro je po celém obvodu průchozí. Stavební specialitou budovy je její technologicky náročné a současně nepříliš obvyklé pojetí konstrukčního systému: nosný ocelobetonový skelet tvoří trubní systém vyplněný vysokopevnostním betonem.

Fotogalerie
- Poloha
Místo: Hradecká 1227/4, 500 03 Hradec Králové
GPS: 50°12'13.197"N, 15°49'48.223"E - Ukázat na mapy.cz
- Možnost návštěvy

Prohlídka interiérů je možná pouze po dohodě s vedením školy.

- Další informace
Univerzita Hradec Králové