Úvod Celý kraj Hradec Králové Základní a mateřská škola J. Gočára
Základní a mateřská škola J. Gočára Základní a mateřská škola J. Gočára

Základní škola
Komplex budov bývalé obecné a měšťanské školy a mateřské školky, kterou v rámci školního areálu spolu s gymnáziem na Tylově nábřeží vyprojektoval Josef Gočár, vznikl v letech 1926-28. Dnes budovy patří Základní škole a Mateřské škole Josefa Gočára.

Po vítězství v architektonické soutěži na projekt gymnázia zvítězil v roce 1925 Josef Gočár i v soutěži na obecné a měšťanské školy. Stavba, která rozšiřovala školní areál na Tylově nábřeží, byla zahájena v roce 1926 a první ze dvou škol byla dokončena v roce 1928. K dostavbě druhé školy došlo až v letech 1956–59 podle návrhu Václava Rohlíčka, který nové školní budovy umístil symetricky podle severojižní osy jako západní část školního areálu podle původní Gočárovy koncepce. Josef Gočár ve svém návrhu obě školy na jižní ose propojil budovou mateřské školy. Vznikl tak prostor pro společný školní dvůr, který je z bočních stran ohraničen symetricky umístěnými křídly obou škol a z jihu budovou školky. Budova mateřské školky byla podle jeho návrhu postavena v letech 1927-28.

Základní školy představují zděné, třípatrové budovy, které svým pojetím citlivě navazují na sousedící gymnázium. Průčelí směrem do ulice jsou provedena v režném zdivu, průčelí směřující dovnitř areálu jsou omítnutá. Rovné střechy jsou díky charakteru stavby členité, ukončené výraznou římsou. Ze střech vystupují nízké omítnuté nástavby, které jsou propojeny betonovými pergolami. Před vchody jsou umístěny výrazně předsunuté předsíně s vysokými pilíři navozující pocit důstojnosti a vážnosti.

Budova mateřské školky představuje čistě konstruktivistickou stavbu. Připojuje se na boční křídla obou základních škol. Hlavní vstup je orientován na jih směrem na labské nábřeží a tvoří ho vstupní dveře ve skleněné stěně s vysutou železobetonovou střechou podepřenou 2 sloupy. Na severní straně směrem do školního dvora je umístěn výrazně předsazený krytý ochoz, který je díky skeletové konstrukci z většiny plochy prosklený, dále symetrické venkovní terasy a schodiště obou křídel. Ze střechy vybíhal vysoký komín ústředního topení (dnes již zbořený).

V dalších letech po druhé světové válce došlo k výrazným stavebním změnám všech tří staveb, kdy byly obecné a měšťanské školy sloučeny v jednu základní školu a budova mateřské školky začala sloužit jako školní jídelna.

 

Fotogalerie
- Poloha
Místo: Tylovo nábřeží 1140, 500 02 Hradec Králové
GPS: 50°12'28.974"N, 15°49'23.233"E - Ukázat na mapy.cz
- Možnost návštěvy

Prohlídka interiérů je možná pouze po dohodě s ředitelstvím školy.

- Osobnosti spjaté s místem
Josef Gočár
- Další informace
Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára