Úvod Celý kraj Hrad Kunětická hora
Hrad Kunětická hora Hrad Kunětická hora

Hrad nad vesnicí Ráby
Středověký hrad, jehož první přímé zmínky pocházejí z dob husitské revoluce. Stojí na vysoké sopečné vyvřenině uprostřed roviny a nabízí tak nádherný výhled do kraje. Představuje charakteristickou dominantu východolabské tabule.

Hrad je vystavěn na sopečné vyvřelině, která byla odhalena zvětráním křídových vrstev a vystupuje 82 m nad okolní terén. Až do poloviny 14. století neexistují přímé doklady o existenci hradu. V době husitské revoluce patřil hrad hejtmanovi Divišovi Bořkovi z Miletínka a představoval pro husity důležitý opěrný bod (pamětní deska na hradě připomíná, že zde v roce 1420 kázal husitskému táboru kněz Ambrož a v roce 1437 pobýval kněz Jan Rokycana). V 15. století se v držení hradu dále vystřídali Soběslav Mrzák z Miletínka, král Jiří z Poděbrad a jeho synové. V roce 1491 koupil hrad s panstvím Vilém z Pernštejna. Za něj a jeho synů došlo v letech 1491-1548 k největší přestavbě, kdy vznikl mohutný dvouvěžový hrad s důmyslným systémem opevnění v pozdně gotickém stylu přecházejícím v rannou renesanci. Opevnění hradu využívalo mohutné zemní valy, kamenné zdi, suché příkopy a kruhové rondely. Celý systém obrany zajišťovaly jednotlivé hradební okruhy a na severní straně opevněná přístupová cesta se šesti branami. Po roce 1560, kdy se Kunětická hora dostala do držení královské komory, nastal úpadek. Ten byl dokonán roku 1645, kdy za třicetileté války švédské vojsko hrad vypálilo. Ve zkáze dále pokračovala těžba kamene vrcholící na přelomu 19. a 20. století. Pardubický muzejní spolek zastavil v roce 1916 těžbu a v letech 1923-28 došlo k celkové rekonstrukci podle plánu Dušana Jurkoviče. Po převzetí hradu do majetku státu byli v 70. a 80. letech provedeny další zásadní opravy, především hradního paláce. Z gotické stavby se dodnes zachovala kaple sv. Kateřiny a rytířská síň, z renesanční potom Pernštejnský palác.

Návštěvníci hradu si mohou i bez průvodce prohlédnou všechny přístupné prostory, ve kterých jsou umístěny historické expozice a archeologické sbírky. Rozlehlé vnitřní nádvoří je v létě místem konání různých slavností s ukázkami historického šermu či výcviku dravých ptáků. Na nádvoří je také otevřena krčma. Za příznivého počasí se z vrcholu hory a zejm. z hradní věže nabízí nádherný výhled do okolního rovinatého kraje. Mimo jiné můžeme vidět Hradec Králové s Bílou věží a katedrálou sv. Ducha, rozlehlé královéhradecké lesy, opatovickou elektrárnu, Krkonoše se Sněžkou, Pardubice se Zelenou branou a zámkem, Sezemice a mnoho dalších objektů. Na úpatí hory stojí oblíbená výletní Restaurace pod Kunětickou horou s dětským hřištěm a velkou letní zahrádkou. K areálu restaurace patří také jízdárna a penzion.

Fotogalerie
- Poloha
Místo: 533 52 Staré Hradiště
GPS: 50°4'47.693"N, 15°48'44.166"E - Ukázat na mapy.cz
- Možnost návštěvy

Duben - soboty, neděle a svátky - 10 - 16

Květen - srpen - denně mimo pondělí 9:30 - 17:30

Září - denně od 10 do 16 hodin, o víkendech do 17 hodin.

Říjen - soboty, neděle a svátky - 10 - 16

- Další informace
Kunětická hora
- Doporučená literatura
Související články vydané v ČR