Úvod Celý kraj Jičín
Jičín Jičín

Valdická brána
Brána do Českého ráje, město Albrechta z Valdštejna a město pohádky. Do dnešní doby si město zachovalo historický ráz a jeho návštěva zanechá nezapomenutelný zážitek.

Počátky Jičína sahají do doby kolem roku 1300, kdy vzniklo původní sídlo, které se nacházelo v místech dnešního Starého Města. Můžeme usuzovat, že svůj název Jičín pravděpodobně získal tím, že patřil královně Jitce (Jitčino město - tedy Jičín). Město se začalo zvětšovat a rozvíjet, a to tak systematicky, že dnešní ulice připomínají šachovnici. V minulosti bylo město chráněno hradbami se zesílenými baštami a obklopeno příkopem. Části opevnění jsou dodnes dochovány po celém obvodu historického středu města. Největší rozmach město zažilo za vlády Albrechta z Valdštejna, který z něj učinil centrum svého panství a přestavěl ho.

Historické centrum města tvoří náměstí, které je ze všech stran lemováno podloubím, historické domy, barokní zámek, který je krytým schodištěm spojen s kostelem sv. Jakuba Většího. Dominantou náměstí je Valdická brána - vyhlídkové místo. Naproti najdeme kostel sv. Ignáce a jeziutské koleje. Součástí historického odkazu je i Valdštejnská lodžie s parkem Libosadem, kterou s centrem města spojuje čtyřřadá lipová alej.
 
Pro vzácný komplex dochovaných památek vysoké historické a umělecké hodnoty je historické jádro města městskou památkovou rezervací. Z turistického hlediska je Jičín výchozí branou do Českého ráje a do Prachovských skal. Dětští návštěvníci mají město Jičín spojeno s pohádkovou postavou loupežníka Rumcajse, jeho Manky a Cipíska.

Jičínský zámek byl postaven v roce 1608 v renesančním stylu, avšak roku 1620 vyhořel a byl těžce poškozen. Albrecht z Valdštejna ho nechal roku 1633 znovu vystavět, a to v barokním stylu. Po bitvě na Bílé hoře zámek dostal do vlastnictví Albrecht Václav Eusebius z Valštejna, který proměnil zámek do dnešní podoby. Dnes tak zámek tvoří dominantu náměstí spolu s Valdickou branou a je součástí městské památkové rezervace. V části zámku působí Regionální muzeum, v bývalé jízdárně je dnes galerie s více než 130 tisíci sbírkovými předměty, v zámku sídlí i další instituce. 

Valdická brána byla stavěna jako součást městského opevnění v 16. století za vlády rodu Trčků z Lípy. V té době to byla dvoupatrová hranolovitá budova s průjezdem. Ta ovšem roku 1589 vyhořela. Po požáru byla zvýšena o třetí patro. Začákem 17. století byla zakryta renesanční helmicí tesařem Petrem z Boleslavi. Další požár v roce 1681 zničil honosnou raně barokní báň a brána byla zakryta prostým jehlancem. Valdická brána nebyla nikdy omítnuta, v přízemí měla kvádrovou bosáž a patra byla zděna z nepravidelného zdiva. Nad západním portálem je znak Trčků z Lípy, nad ním v prvním patře okno, ve druhém patře kruhový medailón s městským znakem, dodatečně vytesaným roku 1883. Vyhlídková věž má 156 schodů a měří 52 metrů.

Rozhledna Milohlídka, zvaná rovněž Čeřovka, se nachází na severním okraji Jičína, na kopci stejného jména. Milohlídka je nejstarší rozhlednou Českého ráje, byla postavena roku 1843. Milohlídka vypadá jako středověká hradní věž.

Lipová alej představuje čtyřřadé lipové stromořadí dlouhé skoro 2 km, které vede přímo k Valdštejnské lodžii. Stromořadí je rozděleno dvěma úzkými chodníky, jež jsou z každé strany lemovány řadou lip. Ve středu se nachází široký travnatý pruh. Stromořadí bylo vybudováno za vlády Albrechta z Valdštejna, na jehož žádost ho barokně zkomponoval Giovani Pieroni.

Valdštejnská lodžie nese jméno po svým staviteli - Albrechtu z Valdštejna. Ten ji nechal postavit v letech 1630-34 podle projektu Nicolo Sebregondiho. Účel této lodžie měl být především odpočinek a zábava vévodových hostů. V areálu kolem lodžie se nacházel rozsáhlý park s altány a vodotrysky. K lodžii patřila i hospodářská část, kde byly stáje, kuchyň a pokoje určené služebnictvu. Roku 1768 lodžii postihl rozsáhlý požár, po němž se z ní stal zájezdní hostinec. Roku 1936 Jičín areál odkoupil a snažil se o jeho obnovu, kterou přerušila 2. sv. válka. Dnes iniciativy na záchranu pokračují.

Zebín vyčnívá nad okolní krajinu přibližně 2 km od Jičína. Byl vytvořen vrásněním v třetihorách asi před 70 miliony let. Vrchol se nachází v nadmořské výšce 401 m a jeho svahy jsou pokryty jílovitým čedičovým pláštěm. Na samotném vrcholu kopce stojí již od roku 1700 malá kaplička, zasvěcená sv. Máří Magdaléně. Z vrcholu Zebína můžete shlédnout celé široké okolí od Kozákovského hřbetu přes Prachovské skály až po Valdice.

Rumcajsova ševcovna je malý domek nedaleko Valdické  brány, ve kterém se nachází Rumcajsova řemeslná dílna, Cipískova ZOO, Mančina bylinková zahrádka, herna pro děti i další kratochvíle.

Fotogalerie
- Poloha
Místo: Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 50 601 Jičín
GPS: N 50° 26.3845', E 15° 21.0626' - Ukázat na mapy.cz
- Možnost návštěvy

Město a některé jeho zajímavosti jsou volně přístupné po celý rok - Zebín, Milohlídka, lipová alej i Valdštejnská lodžie.

Valdická brána: duben a září - od úterý do pátku od 10 do 16, o víkendech od 10 do 18 hodin. Od května do srpna každý den od 10 do 18 hodin.

Rumcajsova ševcovna: od dubna do září denně 9:00 - 17:00 hod.

Zámek: březen - červen, září - prosinec otevřeno denně mimo pondělí 9 - 17 hodin, v lednu od 10 do 17 hodin, v únoru 10 - 16 hodin, v červenci a srpnu denně 9 - 18:30 hodin.

 

- Další informace
Jičín