Úvod Celý kraj Kuks a Braunův betlém
Kuks a Braunův betlém Kuks a Braunův betlém

Hospital Kuks
Zbytky velkolepého barokního lázeňského komplexu rozkládajícího se na březích Labe, který sestával ze zámku, špitálu, letohrádků, zahrad s fontánami, parku se závodištěm a 40ti soškami trpaslíků, mostů přes řeku a dalších budovy. Komplex založil hrabě František Antonín Sporck, proslulými plastikami ho vyzdobil sochař Matyáš Bernard Braun. K areálu patří i okolní lesy, kde jsou roztroušeny stavební a umělecké objekty, k nejznámějším patří tzv. Braunův Betlém.

Hrabě František Antonín Sporck budoval lázně v místě 3 pramenů v letech 1694-1724. Stavitelem většiny staveb byl Giovanni Battista Alliprandi, který areál rozprostřel na obou březích Labe. O sochařskou výzdobu se postaral Matyáš Bernard Braun a jeho žáci. Postupně byly budovány lázeňská budova při léčivých pramenech (1695), kaple Nanebevzetí Panny Marie (1697), hostinec U Zlatého slunce, most přes Labe a Dianina lázeň pod schody (vše 1699), letohrádek (1700), větrný mlýn (1701), divadlo (1702), závodiště (1703), špitální kostel Nejsvětější Trojice (1707), špitál (1708), zámek (1710), lázeňský dům (1722) a Dům filosofů s knihovnou (1724). Velkou část nádherných lázní však zničila v roce 1740 povodeň, po které byly budovy bourány nebo přestavovány. Povodeň zároveň zničila zachycené prameny. V roce 1901 byl zbořen zámek. Dnes probíhají snahy na záchranu zbytků tého unikátní památky.

Zvlášť významná je galerie Braunových pískovcových soch v nadživotní velikosti - 12 alegorií Ctností, 12 Neřestí a sousoší Náboženství, které vytvořil Braun v letech 1715-18. Originály soch jsou umístěny v lapidáriu kaple a dokonalé kopie stojí na terase před špitálem. Braun se také zasloužil o sochařskou výzdobu širokého okolí. V Novém lese asi 3 km od špitálu se nachází nejvýznamnější památka, tzv. Braunův Betlém, který původně tvořilo 26 figurálních plastik vytesaných do skal a balvanů. Na místě se jich zachovalo pouze deset: skála, kde býval obraz Útěk sv. Rodiny do Egypta, reliéfy Klanění pastýřů a Příchod tří králů tvořící vlastní Betlém, sousední reliéf Vidění sv. Huberta, kamenné sedátko s knihou jako pozůstatek postevny sv. Pavla, Kristus a Samaritánka u studny Jakobovy a sochy poustevníků Onufria a Garina, Máří Magdaleny a sv. Jana Křtitele. Několik dalších soch z Betléma dnes najdeme ve špitální zahradě. Od roku 2002 je Braunův Betlém zařazen mezi Národní kulturní památky. Celá areál Kuksu je chráněn jako krajinná památková zóna.

Návštěvníkům jsou dnes v Kuksu přístupny špitál, kostel, barokní lékárna se stálou expozicí farmaceutického muzea, lapidárium soch a špitální zahrada se sochami. Z Kuksu vede asi 7 km dlouhá okružní naučná stezka Kuks - Betlém, která návštěvníky provede areálem Kuksu na obou březích Labe, seznámí je se sochami v Novém lese a pak je údolím Labe dovede zpět do Kuksu.

V areálu Kuksu se každoročně pořádá řada kulturních akcí, z nichž nejvýznamnější je Theatrum Kuks - festival barokní hudby, opery a hudby organizovaný vždy v srpnu. Jídlo a občerstvení nabízí nově rekonstruovaný hostinec U Zlatého slunce.

- Poloha
Místo: Hospital Kuks, 544 43 Kuks
GPS: 50°23'51.51"N, 15°53'21.791"E - Ukázat na mapy.cz
- Možnost návštěvy

Prohlídky špitálu v dubnu a říjnu pouze o víkendech a svátcích od 9 do 17 hodin. Od května do června a v září od 9 do 17 hodin denně mimo pondělí, v červenci a srpnu denně od 9 do 17.

- Osobnosti spjaté s místem
Giovanni Battista Alliprandi
- Další informace
Hostipal Kuks