Úvod Celý kraj Lázně Bohdaneč
Lázně Bohdaneč Lázně Bohdaneč

Gočárův pavilon
Městečko nedaleko Pardubic se slatinnými lázněmi pro léčbu nemocí pohybového ústrojí a cév. Součástí lázeňského komplexu je i významné dílo českého kubismu - lázeňský pavilon Josefa Gočára.

Město Bohdaneč se poprvé připomíná ve 13. století, značně se rozvinulo za vlády Viléma z Pernštejna na přelomu 15. a 16. století. Nejstarší historickou část města tvoří Masarykovo náměstí s velkou renesanční radnicí s podloubím ze 16. století a barokním kostelem sv. Máří Magdaleny z 18. století.

Lázně v Bohdanči založil roku 1897 dr. Jan Veselý, když nechal přestavět lihovar na lázeňský dům. Lázně se dále rozvíjely a pro omezené finanční možnosti dr. Veselého přesly do majetku města. V roce 1913 byl otevřen nový pavilon projektovaný Josefem Gočárem. Pavilon dnes nese jeho jméno a je vzácnou památkou českého kubismu. V roce 1919 prodalo město lázně akciové společnosti, která se postarala o další rozvoj. V roce 1926 je Gočárův pavilon zvýšen o další patro, v roce 1930 je otevřen Jubilejní pavilon, v roce 1947 pavilon Langr. V roce 1985 byl postaven pavilon Bílý, o deset let později nový balneoprovoz. V roce 1963 byl Bohdanči udělen lázeňský statut, což se v roce 1981 odrazilo i na změně názvu města na Lázně Bohdaneč.

Gočárův pavilon byl otevřen 1. května 1913. Gočár na něm pracoval 2 roky a vytvořil návrh nejen vlastní stavby, ale i vnitřního vybavení. Stavba je dlouhá 62 m a široká 18 m. Přízemí bylo využito k umístění všech zařízení potřebných k léčení rašelinou - kabiny s vanami pro slatinné koupele, odpočívadla, čekárny, místnosti pro masáže. Před léčebné prostory byla předsunuta krytá kolonáda zakončená na obou stranách arkýřovými výstupky a uprotřed protnutá vstupním vestibulem. Kolonáda dnes navazuje na další lázeňské budovy. V poschodí bylo 28 pokojů pro ubytování pacientů a nad kolonádou otevřená terasa. K zásadní změně došlo v roce 1926, kdy bylo pavilonu přistaveno další patro a získáno dalších 28 pokojů, zároveň však došlo k narušení původní kubistické architektury.

Josef Gočár se podílel také na dalších stavebních pracech v prostoru lázní, zejm. v roce 1940, kdy provedl úpravu obchodů na lázeňské kolonádě a podílel se na rekonstrukci vodoléčby a uhličitých lázní. Gočár je autorem i dalších cenných staveb v Bohdanči: železobetonové věže vodojemu z roku 1910, penzionu Škroup z roku 1912, funkcionalistické vily čp. 280 z roku 1930 a budov bývalých jezdeckých kasáren. Kasárny postavené z bílých cihel sestávaly z velké jednopatrové budovy pro mužstvo, dvou stájí pro koně, kryté jízdárny a odloučené vily pro důstojníky. Objekt kasáren byl značně poškozen necitlivými zásahy v letech 1968-91, kdy objekt používala Sovětská armáda. Dnes objekt slouží po rekonstrukci jako obytný dům.

Nedílnou součástí lázní je veliký lázeňský park. Začíná hned u lázeňských pavilonů, kde je zahradnicky upravován, a ubíhá směrem na Hrádek a Pardubice. Park postupně přechází v les a otevřenou krajinu s nenáročným terénem, je proto ideálním místem krátkých i delších lázeňských procházek. V okolí lázní je také řada krásných rybníků založených v době vlády Pernštejnů, spojených v soustavu rybníků pomocí kanálů. Největší je Bohdanečský rybník o rozloze 158 ha, který spolu s rybníkem Matka vytváří cenný přírodní komplex chráněný jako národní přírodní rezervace.

S památkami města a blízkého okolí se nejlépe seznámíte formou procházky po naučné stezce Gočárův okruh s 15ti zastávkami, která začíná i končí na Masarykově náměstí. Nenáročná trasa je 5 km dlouhá. 

- Poloha
Místo: 53341 Lázně Bohdaneč
GPS: 50°4'32.172"N, 15°40'47.224"E - Ukázat na mapy.cz
- Možnost návštěvy

Lázeňský park je volně otevřen, pavilony lázní jsou určeny pouze pro lázeňské hosty.

- Osobnosti spjaté s místem
Josef Gočár
- Další informace
Léčebné lázně Bohdaneč
Naučná stezka - Gočárův okruh
- Doporučená literatura
Související články vydané v ČR