Úvod Celý kraj Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují

Renesanční domy a zámek
Jedno z nejkrásnějších českých měst ležící v podhůří Orlických hor. Historické centrum stojí na ostrohu, který ze tří stran obtéká řeka Metuje. Centrum lemují zachovalé městské hradby s hradebními věžemi, uprostřed je obdélníkové náměstí tvořené měšťanskými domy s podloubím. V rohu náměstí se tyčí nejvýraznější stavba města - krásný zámek se zahradami. Pro svoji malebnost se Nové Město nad Metují nazývá český Betlém nebo také perla Orlických hor.

Nejstarší část Nového Města nad Metují je Krčín, kde podle prvních zmínek z roku 1336 stávala tvrz Hajmana z Dubé a z Náchoda. Tvrz však byla v době husitských válek zcela zničena. V roce 1501 proto Jan Černčický z Kácova založil na nedalekém ostrohu řeky Metuje nové město, které záhy roku 1526 vyhořelo. Po požáru město koupil Vojtěch z Pernštejna a s pomocí italských stavitelů vytvořil jeden nejucelenějších renesančních měst. Půdorys města opisoval přirozený tvar ostrohu a cestu, která přes něj vedla. Rozestavěné domy byly zakryty krásnými renesančními průčelními zdmi s podloubími a postupně se dostavovaly tak, že se napojovaly na čelní stěnu průčelí. Černčického hrad byl postupně přestavován na zámek. Vzniklo tak 39 městských domů tvořících velkolepý urbanistický celek. Roku 1639 bylo město poničeno nájezdy Švédů, další velké škody napáchaly slezské války a válka sedmiletá. Posledními majiteli panství před zestátněním v roce 1948 byli Bartoňové z Dobenína, kterým zpátky připadlo opět v roce 1992. V roce 1950 bylo historické centrum vyhlášeno městskou památkovou rezervací.

K nejvýznamnějším pamětihodnostem Nového Města nad Metují patří již zmíněné čtvercové náměstí tvořené renesančními měšťanskými domy s jednotnými průčelími a podloubím. Zadní strany domů lemuje zádomní ulice a hradby s věžemi a baštami. Nejvýraznější hradební věž je Zázvorka, odkud je krásný výhled do okolí a kde je dnes zřízeno kvalitní informační centrum a galerie. V jižní části náměstí stojí kostel Nejsvětější Trojice z roku 1527. Jeho věž vytváří spolu se zámeckou věží typickou dominantu města.

V severozápadním rohu náměstí začíná areál novoměstského zámku. Původní gotický hrad postavený Janem Černčickým přestavěl Vojtěch Pernštejn na renesační zámek. Další majitelé - Stubenberkové - záměk dále výrazně rozšířili. V 17. století pod správou Waltera z Leslie zámek získal barokní podobu a byla dostavěna hlavní věž. Výraznější úpravy poté již neprobíhaly a zámek pomalu chátral. V roce 1908 zakoupili zámek Bartoňové z Dobenína a započali s renovací s pomocí vynikajícího architekta Dušana Jurkoviče. Interiéry a zahrady získaly secesní podobu. Před zámkem a v zahradě jsou umístěny barokní sošky trpaslíků od Matyáše Bernarda Brauna, které sem byly převezeny z Kuksu a Nových Benátek. Vznikly jako karikatury panského úřednictva a služebnictva na popud hraběte Sporcka počátkem 18. století.

Správa zámku organizuje v letní sezóně mnoho krásných kulturních akcí v rámci programu Zámecké kulturní léto (např. trhy uměleckých řemesel, koncerty, folklórní vystoupení, výstavy). Více informací najdete na informačních stránkách města. K jídlu i ubytování lze využít hotel U Broučka v renesančním domě na Husově náměstí, k občerstvení potom výtečnou kavárnu Seladon s vinotékou, také na náměstí.

V okolí Nového Města nad Metují se nachází několik krásných výletních míst, ke kterým vedou krátké a příjemné turistické stezky. Jedním z nich je např. romantické místo v hlubokém údolí Metuje zvané Peklo s restaurací ve stylu lidové architektury od architekta Dušana Jurkoviče. Ve stejném stylu vytvořil Jurkovič i krásnou Bartelmusovu vilu, která leží nedaleko, v blízkosti bývalých lázní Rezek. Lázně vznikly v místech lesního pramene s léčivou vodou, nad kterým stojí kaple sv. Barbory (pramen je vyveden přímo pod oltářem kaple). Dalším cílem procházky může být i zřícenina hradu Výrov s pěknou vyhlídkou na Nové Město nad Metují.

Kolem Nového města vede krásná turistická stezka značená jako městský okruh (9 km).

- Poloha
Místo: Nové Město nad Metují
GPS: 50°20'40.436"N, 16°9'5.277"E - Ukázat na mapy.cz
- Možnost návštěvy

Zámek je otevřen v květnu, červnu a září denně mimo pondělí od 9 do 16 hod., v červenci a srpnu denně od 9 do 17 hod. V dubnu a v říjnu pouze o víkendech a svátcích od 10 do 16 hod.

- Osobnosti spjaté s místem
Dušan Samuel Jurkovič
- Další informace
Zámek Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují
Bartelmusova vila
- Doporučená literatura
Související články vydané v ČR