Úvod Celý kraj Pevnost Josefov
Pevnost Josefov Pevnost Josefov

Vchod do podzemních chodeb
Josefov patří k nejzachovalejším památkám vojenské stavební techniky 18. století u nás. Zároveň je i hodnotnou památkou klasicistní a empírové urbanistiky.

Pevnost Josefov byla postavena v letech 1780 až 1787 podle projektu francouzského inženýra generála Duhamela de Querlonde z příkazu císaře Josefa II. jako obranný systém zemských hranic proti Prusku. Generál Duhamel vybudoval na místě vesnice Ples mohutnou bastionovou pevnost, která patřila k vrcholným dílům evropského pevnostního stavitelství. Pevnost mohla pojmout až 12 000 vojáků, kteří ji mohli v případě obležení bránit.

Přestože se Josefov několikrát připravoval na obléhání, zejm. v době napoleonských válek, nikdy skutečné boje nezažil. K bojům nedošlo dokonce ani za prusko-rakouské války v roce 1866, kdy se armády pohybovaly v blízkém okolí - pruské vojsko tehdy pevnost obešlo. Roku 1888 byla pevnost zrušena, vojenská posádka v ní však zůstala. Za 1. světové války byl v Josefově zřízen velký zajatecký tábor, v době 2. světové války sídlila v Josefově německá posádka a v letech 1968-91 sovětská armáda. Dnes v Josefově najdeme již pouze malou posádku Armády ČR. V roce 1971 byla pevnost Josefov prohlášena městskou památkovou rezervací.

Vnější část pevnosti lemují mohutné bastionové hradby tvořené nasypanou zeminou a obezděné zdí. Účinnost hradeb podporoval zátopový systém vodních příkopů a zdymadel, který využíval přítomnosti řek Metuje a Úpy na severní straně pevnosti. Hradebné obranu podporovalo také pevnostní dělostřelectvo a zejména navazující rozsáhlý podzemní obranný systém, který umožňoval okolí pevnosti kompletně zaminovat. Podzemní chodby měřily 45 km. Vnitřní část Josefova tvoří pravoúhlá uliční síť s domovní zástavbou, kterou tvoří převážně bývalé kasárny a domy pro důstojníky v klasicistním nebo empírovém stylu. Uprostřed pevnostního města je náměstí s dominantním posádkovým kostelem Nanebevstoupení Páně z let 1805-11, jehož 60 m vysoká věž je viditelná z širokého okolí. Vnitřní stavby i obranná zařízení se do dnešní doby poměrně dobře zachovaly a intenzivně se opravují. Vnější hradební systém však po zrušení pevnosti velmi utrpěl, protože sloužil jako stavební materiál. Zničeny tak byly všechny čtyři pevnostní brány a další významné hradební objekty.

Návštěvníci Josefova mohou navštítvit expozici Podzemní chodby, kde formou prohlídkového okruhu s průvodcem navštíví podzemní chodby v délce asi 1 km, lapidárium v kasematních prostorách bastionu, kde jsou umístěny plastiky světců z dílny Matyáše Bernarda Brauna, a části hradeb pevnosti Josefov. Další prostor, který lze v historické pevnosti navštívit, je Ravelin č. 14 ve vnějším opevňovacím pásu, kde je k prohlídce připravena muzejní expozice a část podzemí. V josefovské radnici je zřízeno muzeum s historickou expozicí Josefova a Jaroměře.

- Poloha
Místo: Městské muzeum, Husova 295, 551 01 Jaroměř
GPS: 50°20'19.583"N, 15°55'49.4"E - Ukázat na mapy.cz
- Možnost návštěvy

Expozice Podzemní chodby je přístupná v dubnu a říjnu pouze o víkendech a o svátcích od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod., v květnu, červnu a září mimo pondělí od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod. V červenci a srpnu od 9 do 18, pauze mezi 12 - 13 hodinou.

Ravelin č. 14 je přístupný pouze po předchozí domluvě nebo při pořádaných akcích, více na informačních stránkách ravelinu.

- Další informace
Město Jaroměř a Pevnost Josefov
Ravelin no. XIV
- Doporučená literatura
Související články vydané v ČR

Chyba názvu

Avatar Autor: P. Boháč, farář josefovský , čas: Pondělí 07.12.2009 16:53
chybně uvedeno - kostelem Nanebevzetí Páně z let 1805-11 !!!
Správně má být - kostelem Nanebevstoupení Páně (40. den po velikonocích je pouť) !!!

Opraveno

Avatar Autor: Jan Pokorný , čas: Pondělí 07.12.2009 18:22
Moc děkuji za upozornění, již je to opraveno.