Úvod Celý kraj Zámek Opočno
Zámek Opočno Zámek Opočno

Nádvoří zámku
Nádherný renesanční zámek z druhé poloviny 16. století, typický dvoupatrovými arkádovými ochozy, je hlavní dominantou městské památkové zóny v Opočně. Pod zámkem v údolí Zlatého potoka se rozkládá velký anglický park se vzácnými dřevinami.

Na místě dnešního zámku stála již v 11. století dřevěná tvrz, kterou později získal rod Drslaviců a přestavěl ji na gotický hrad. Z té doby se zachovala válcová věž. Za husitských válek byl hrad vypleněn vojsky orebitů. V dalším období se na hradě vystřídalo mnoho majitelů, až v roce 1495 koupili opočenské panství Trčkové z Lípy, kteří patřili k nejbohatsším českým šlechticům. Brzy zahájili velkolepou přestavbu hradu na moderní renesanční zámek italského typu, vznikl kostel Nejsvětější Trojice jako rodová pohřební kaple, později letohrádek a míčovna. Když byl v roce 1634 zavražděn Adam Erdman Trčka spolu s Albrechtem z Valštejna, čímž rod Trčků vymřel po meči, bylo panství zkonfiskováno a následně prodáno Rudolfu a Jeronýmu Colloredům z Wallsee. Po vážném požáru zámku došlo k barokním úpravám pod dohledem architekta Giovanniho Battisty Alliprandiho a zřejmě i Giovanniho Santiniho. V roce 1771 se František I. de Paula Gundakar Colloredo oženil s Marií Izabelou z Mansfeldu, čímž došlo ke spojení jména i majetku obou rodů. Kolem roku 1816 byl založen anglický park a proběhly klasicistní úpravy zámeckého areálu. Rod Colloredo-Mansfeld vlastnil Opočno až do roku 1942. Od poválečného období až do dnešního dne je zámek i přes letité restituční spory majetkem státu.

Budovu zámku tvoří tři dvoupatrová křídla obepínající vnitřní nádvoří. Čtvrtá strana nádvoří je otevřená a přechází ve schodiště sestupující do anglického parku. Na nádvoří se vstupuje průjezdem z hospodářského dvora s konírnami a jízdárnou. Na nádvoří jsou křídla budovy opatřena arkádovými ochozy s toskánskými sloupy. Dalšími stavbami v zámeckém areálu jsou dvoupatrový pozdně renesanční letohrádek, který dnes slouží jako obřadní síň, bývalá míčovna, zrušený zámecký pivovar a zahradní skleník. Se zámkem sousedí také barokní děkanský kostel Nejsvětější Trojice postavený podle návrhu Giovanniho Battisty Alliprandiho. Zámecký park ležící ve skalnatém údolí Zlatého potoka pod zámkem představuje architektonicky skvěle vyvážený celek mistrně využívající krajiny. Tvoří ho anglický park s rybníčky, vodopády, můstky a dalšími drobnými stavbami. V parku roste velké množství vzácných rostlin a exotických dřevin. Park původně volně přecházel ve velikou oboru, dnes je však oddělen. Další významnou památkou v Opočně je raně barokní kapucínský klášter s poutním kostelem Narození Páně a kaplí sv. Kříže, který nechal v Opočně postavik Ludvík Colloredo v 17. století. Na starém hřbitově stojí původní farní kostel Panny Marie ze 14. století s hrobkou Collodero-Mansfeldů.

Návštěvníci mohou na zámku navštítvit s průvodcem několik stylově zařízených sálů se vzácnými uměleckými sbírkami, zejm. zbraní, obrazárnu s díly italských, holandských a českých mistrů, knihovnu s cennými bohemiky, obytné pokoje a kapli sv. Anny. Za delší návštěvu jistě stojí velký zámecký park a sousedící historická městská část zvaná Podkostelí s malebnými uličkami a barokními stavbami.

- Poloha
Místo: Opočno pod Orlickými horami, na zámek pak pěšky 3 km.
GPS: 50°15'53.43"N, 50°15'53.43"N - Ukázat na mapy.cz
- Možnost návštěvy

Zámek je přístupný v květnu, červnu a září každý den mimo pondělí od 9 do 11:30 a od 12:30 do 17 hod.

V červenci a srpnu každý den mimo pondělí od 9 do 11:30 a od 12:30 do 18 hod.

V dubnu a říjnu pouze o víkendech a o svátcích od 9 do 11:30 a od 12:30 do 16 hod.

 

- Osobnosti spjaté s místem
Giovanni Battista Alliprandi
- Další informace
Zámek Opočno
- Doporučená literatura
Související články vydané v ČR