Úvod Významné osobnosti Marco Antonio Canevalle
Marco Antonio Canevalle
(1652 - 1711)
Architekt a stavitel italského původu působící v Čechách v období raného baroka.

Narodil se v italském Lanzo, brzy však odchází do Prahy, kde se roku 1680 stává pražským měšťanem. Pracoval jako stavitel a architekt pro šlechtu (zejména Gallasů, Dietrichsteinů a Valdštejnů) a pro řád voršilek. Jeho dílo patří stále do období raného baroka, nicméně zejm. v oblasti církevní architektury experimentoval s pokročilejšími formami náležejícími již k období baroka vrcholného. To se týkalo především dispozicí, kleneb a originálně řešených průčelí. Umělecky tak na počátku 18. století ovlivnil řadu dalších staveb v Čechách.

- Související místa a památky
Biskupský palác
- Významná díla

Interiéry zámku ve Frýdlantu (1676-82)
Františkánský klášter v Hejnicích (1692-98)
Přestavba kostela sv. Havla v Čečelicích (1694-1711)
Dokončení prelatury Strahovského kláštera v Praze (1697-98)
Barokní přestavba zámku v Mnichově Hradišti (1697- 1703)
Kostel sv. Ducha v Rýnovicích (1698-99)
Zámecký kostel Zvěstování Panny Marie v Duchcově (1698-1707)
Kostel sv. Voršily v Praze na Národní třídě (1699-1704)