Úvod Významné osobnosti Josef Škoda
Josef Škoda
(1901 - 1949)
Významný český sochař.

Po studiích na průmyslové škole v Hořicích studoval v letech 1921–1925 na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Jana Štursy. V letech 1926–1927 pokračoval ve studiu na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u profesora Otta Gutfreunda). Podnikl studijní cesty do Itálie a Francie.

- Související místa a památky
Železniční stanice
Jiráskovy sady
Střední průmyslová škola
- Významná díla

Socha Mistra Jana Husa na rozcestí v Mochově u Českého Brodu
Sochy koželuha a jircháře pro koželužskou školu v Hradci Králové (1923)
Velký reliéf s výjevem uvítání M. Jana Husa pro novostavbu Podlipanského muzea v Českém Brodě (1928)
Sochařská výzdoba Národní banky v Hradci Králové (1931)
Pomník Ladislava Jana Pospíšila v Hradci Králové (1933)
Alegorické sousoší Soutok Labe a Orlice v Jiráskových sadech (1934)
Pomník dr. Miroslava Tyrše v Nymburce (1934)
Alegoriské sousoší dvou světlonošů hradecké nádražní budově (1935)
Pomník doktora J. Th. Helda v Třebechovicích pod Orebem (1935)
Památník padlým v Třebechovicích pod Orebem (1935)
Vítězný návrh pomníku Jana Žižky pro Velké náměstí v Hradci Králové - nerealizováno (1936)
Množství drobných plastik, sportovních cen, sošek a podobizen